Gratis rechtsbijstand slachtoffers en nabestaanden

Gratis rechtsbijstand slachtoffers en nabestaanden

Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kosteloze rechtsbijstand van een advocaat zijn dat:

  • er is strafrechtelijke vervolging ingesteld
  • er is sprake van ernstig letsel: letsel met blijvende ernstige gevolgen of letsel waarvan het herstel langere tijd duurt. Ernstig letsel wordt op voorhand aangenomen bij een gewapende overval en bij een zedenmisdrijf.
  • je bent slachtoffer of nabestaande van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf

Maar ook als er geen vervolging is ingesteld, kunt u in aanmerking komen voor kosteloze rechtbijstand van een advocaat. Dit om bijvoorbeeld een artikel 12 Sv-procedure te starten. Om hiermee de strafvervolging van de verdachte af te dwingen.